Stichting Doorgeefhuis Maria

Want: Het is beter te mogen geven dan te moeten ontvangen

In het kort:

Stichting Doorgeefhuis Maria ie een stichting welke geïnspireerd is door het evangelie.

Zij wil een middel zijn om mensen ver weg en dichtbij materieel en immaterieel met elkaar te laten delen in de meest uitgebreide zin van het woord.


De stichting werft haar inkomsten door:

Verkoop van 2dehandsartikelen, en het ontvangen van giften en donaties