Stichting Doorgeefhuis Maria

Want: Het is beter te mogen geven dan te moeten ontvangen

Neem contact met ons op.

AVG Privacy Verklaring

Uw privacy is voor Stichting Doorgeefhuis Maria van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens – voor zover bij ons aanwezig – veiling zijn en dat wij die altijd netjes gebruiken. Hierbij merken wij uitdrukkelijk op, dat wij naast de gegevens van onze vrijwilligers en donateurs geen gegevens van personen vastleggen. Mocht u niettemin hierover nog vragen willen stellen dan u kunt contact opnemen met de secretaris van de stichting.