Stichting Doorgeefhuis Maria

Want: Het is beter te mogen geven dan te moeten ontvangen

Beleidsplan

Het zonder winstoogmerk op grond van een christelijke levensbeschouwing verlenen van immateriële en materiële hulp in de meest uitgebreide zin van het woord aan een ieder die hulp behoeft, dichtbij en ver weg.

Doel van de stichting

Stichting Doorgeefhuis Maria tracht zo transparant mogelijk te zijn in haar verslag van activiteiten, ambulance besteding van binnengekomen gelden en bestuurlijke verantwoording. Hieronder vindt u al onze informatie met betrekking tot de ANBI wetgeving. Mocht u toch nog informatie missen, prescription neem dan gerust contact met de stichting op.

Projecten:

 • Kindsposoring in samenwerking met Compassion Nederland
 • Het bekostigen van de inrichting van de naaiafdeling in het Innovatie Centrum in Bujumbura, Burundi.
 • Enkele plaatselijke niet gesubsidieerde organisaties ondersteunen (bv. de voedselbank).
 • "Luisterend oor en helpende hand" zijn voor mensen die op één of andere manier over hun noden, behoeften en vragen willen vertellen, zo nodig immateriële en/of materiële hulpverlenen.

Beheer

 • Het bestuur beheerst het vermogen en beslist over de aan te merken projecten.
 • Verdeling van de inkomsten: 60% buitenlandse projecten, 25% lokale projecten en 15% stichtingskosten.
 • Meer info vind u bij onze projecten.

Bestuur

 • Dhr. S. Boesveld, voorzitter, Eindhoven
 • Dhr. J. van Cleef, penningmeester, Malden
 • Mevr. H.T. Tieltjes, secretaris, Aalten

Beloningsbeleid

 • De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
 • De vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.
 • De vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen.

Contactgegevens

Stichting Doorgeefhuis Maria
Smitskamp 54
7121 HK Aalten
Email: info ( at ) doorgeefhuis.nl
Social: www.facebook.com/Doorgeefhuis

Sinds 1 januari 2008 Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)
Kamer van Koophandel nr. 41058338
RSIN: 806542627
IBAN: NL04 INGB 0001 2968 38

AVG Privacy Verklaring

Uw privacy is voor Stichting Doorgeefhuis Maria van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens – voor zover bij ons aanwezig – veiling zijn en dat wij die altijd netjes gebruiken. Hierbij merken wij uitdrukkelijk op, dat wij naast de gegevens van onze vrijwilligers en donateurs geen gegevens van personen vastleggen. Mocht u niettemin hierover nog vragen willen stellen dan u kunt contact opnemen met de secretaris van de stichting.